top of page

Allmänna vilkor

 1. Villkor i avtal – Dokumentens giltlighetsordning. Först och främst gäller avtal dubbeltecknat mellan Dogdazzled och kunden. Följande allmänna vilkor reglerar allt som inte finns i avtal dubbeltecknat mellan dogdazzled och kunden. Villkor som inte är reglerade enligt ovan regleras alltid via den Svenska upphovsrättslagen.
   

 2. Fotografens egen användning - Alla fotografier är dogdazzleds egendom tills dess annat avtal har träffats. Dogdazzled och Smilla West förbehåller sig rätten att från tid till annan fritt använda fotografierna som behagas såvida inget annat avtal har träffats.
   

 3. Rättigheter - Rättigheterna till bilderna tillhör alltid Dogdazzled och Smilla West. Bilder får aldrig säljas vidare till tredje part utan Dogdazzleds medgivande.
   

 4. Användningsrätt - Kunden får inte använda bilderna för marknadsföring eller i annat komersiellt syfte såvida detta inte är skriftligen avtalat. Enbart av kunden betalda bilder får lova att användas på sociala medier så som facebook och instagram.
   

 5. Otillåten användning - Vid otillåten användning, bearbetning eller förvanskning av bilderna utgår ersättning motsvarande fotograferingsarvodet. Till detta kommer ett skadestånd motsvarande minst samma belopp, det vill säga 100% påslag.
   

 6. Betalningsvillkor - Fakturabeloppet skall finnas tillgängligt på Dogdazzleds/Smilla Wests bankkonto enligt överenskommelse i kontrakt eller senast 30 dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 12%.
   

 7. Namnangivelse - Vid användning av bild skall fotografens namn alltid anges. Vid utebliven namnangivelse debiteras 100% av grundarvodet. Denna punkt kan skriftligen avtalas bort vid varje enskilt tillfälle.
   

 8. Tvist och tillämning - Avtal och allmänna vilkor skall tolkas och tillämpas enligt Svensk lag, tvist härom skall slutligen avgöras i Malmö tingsrätt.

bottom of page